Η ελληνική πρόταση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για τη δημιουργία μηχανισμού αλληλεγγύης με σκοπό τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

Σχετικά με τις τιμές, ο κ. Σκρέκας πρότεινε τη χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κρίσιμων υποδομών αποθήκευσης ορυκτών καυσίμων και ενεργειακών διασυνδέσεων με τρίτες χώρες, που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

«Παρουσιάσαμε σήμερα στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας την ελληνική πρόταση για τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Στόχος μας είναι η προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και ειδικά η στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτες επιπτώσεις και να εντείνει ακόμα περισσότερο την ενεργειακή κρίση. Είναι ξεκάθαρο πως οι μεγάλες ανατιμήσεις στις τιμές ενέργειας αποτελούν πανευρωπαϊκό πρόβλημα και απαιτούν συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση» σημείωσε.