Ν. Παπαθανάσης: Απορρόφηση 100% επετεύχθη πέρυσι στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Ανήλθε σε 11,2 δισ. ευρώ

«Απορρόφηση 100% επετεύχθη πέρυσι στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που ανήλθε σε 11,2 δισ. ευρώ. Ο αρχικός προϋπολογισμός του ΠΔΕ αυξήθηκε κατά 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 450 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε φυσικές καταστροφές και τα 350 εκατ. ευρώ σε πληρωμές προγραμμάτων ΕΣΠΑ», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τις εξελίξεις τόσο για το ΠΔΕ, όσο και για το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.


Σύμφωνα με τον υπουργό, το 2024 το ΠΔΕ θα ανέλθει σε 12,2 δισ. ευρώ (+12%) και θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 24 ετών. Το πρόγραμμα για τις φυσικές καταστροφές είναι σήμερα 1,63 δισ. ευρώ, με τα έργα να ανέρχονται στο 93% και η απορροφητικότητα στο 41,85%. Ο υπουργός σημείωσε, επίσης, ότι το α’ τρίμηνο θα υπάρξει νέος νόμος για το ΠΔΕ.

Το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014- 2020 είχε αρχική ενωσιακή στήριξη ύψους 16 δισ. ευρώ και σήμερα ανέρχεται σε 19 δισ. ευρώ (π.χ. +2 δισ. ευρώ για την πανδημία). Έως τις 31/12/2023 η λογιστική καταχώρηση ήταν στο 87% και θα υπερβεί το 100%. Οι συνολικές δαπάνες έως τις τελευταίες υποβολές αιτήσεων ανήλθαν σε 20,9 δισ. ευρώ ή 112%.

Στα τομεακά προγράμματα, η εκτέλεση είναι στο 97% των πόρων και θα ανέλθει στο 108%, με δημόσιες δαπάνες 8,3 δισ. ευρώ. Στις Υποδομές, με ενωσιακή στήριξη 3,9 δισ. ευρώ, η εκτέλεση είναι στο 93% και θα υπερβεί το 100%, στα 4,6 δισ. ευρώ. Στο Ανθρώπινο δυναμικό, η εκτέλεση είναι στο 98% και θα ανέλθει στο 110% ή 3,3 δισ. ευρώ. Για τον Δημόσιο Τομέα, η εκτέλεση είναι στο 99% και θα ανέλθει στο 100%, με δαπάνη 620 εκατ. ευρώ. Στην Αλιεία- Θάλασσα, η δαπάνη ανέρχεται σε 496 εκατ. ευρώ.

Για την περίοδο 2021- 2027, οι προσκλήσεις ανέρχονται ήδη στο 1/3 του προϋπολογισμού, για έργα 5,4 δισ. ευρώ. Στα τομεακά είναι 160 εκατ. ευρώ, ενώ στο ανθρώπινο δυναμικό υπάρχουν προσκλήσεις άνω του 1 δισ. ευρώ.


Στο Ταμείο Ανάκαμψης, μετά την τελευταία εκταμίευση των 3,6 δισ. ευρώ, το συνολικό κονδύλι ανέρχεται συνολικά σε 36 δισ. ευρώ (για τις επιχορηγήσεις 18,2 δισ. ευρώ και για το δανειακό πρόγραμμα 17,7 δισ. ευρώ). Οι τελικές πληρωμές ανέρχονται σε 2,1 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης, για το τρέχον έτος η χώρα θα υποβάλει αίτηση για πρόσθετες εκταμιεύσεις (για επιχορηγήσεις και δάνεια) σε δύο δόσεις, τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο.


Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπογράμμισε: «Πάνω από το 60% της ανάπτυξης του 2024 θα προέλθει από το ΠΔΕ, το οποίο, αυτή τη χρονιά, θα ανέλθει σε 12,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 12%, και θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 14 ετών. Επίσης, για την περίοδο ΕΣΠΑ 2021- 2027, οι προσκλήσεις ανέρχονται ήδη στο 1/3 του προϋπολογισμού, για έργα 5,4 δισ. ευρώ. Ως προς το Ταμείο Ανάκαμψης, με την τελευταία έγκριση εκταμίευσης του 3ου αιτήματος πληρωμής ύψους 3,6 δισ. ευρώ, το συνολικό ποσό που έχουμε λάβει ανέρχεται στα 14,7 δισ. ευρώ. Μετά την πρόσφατη Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0, οι συνολικοί ευρωπαϊκοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχονται πλέον στα 36 δισ. ευρώ εκ των οποίων 18,2 δισ. για επιχορηγήσεις και 17,7 δισ για το δανειακό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε την στήριξη της οικονομίας για περισσότερες δουλειές για όλες και όλους, για τα νέα παιδιά». 

Στη συνέντευξη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρης Σκάλκος, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής κ. Γιώργος Ζερβός, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Νίκη Δανδόλου, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης κ. Ορέστης Καβαλάκης και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου.

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 συνοδεύτηκε από την επιτυχή πλήρη απορρόφηση όλων των διαθέσιμων πόρων για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και την αποτελεσματική αξιοποίησή τους σε δράσεις που συνέβαλαν αποφασιστικά στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, την ανάπτυξη και τη συνοχή των περιφερειών της χώρας».

Ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-ΤΑ, κ. Γιώργος Ζερβός, σημείωσε: «Η επίτευξη όλων των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και το «ασφαλές» κλείσιμο των Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-20, καταδεικνύει την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων  και  τον άρτιο σχεδιασμό των αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών του Υπουργείου, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και τελικά των πολιτών της χώρας. Ταυτόχρονα,προδιαγράφει την ανάλογη συνέχεια και για τα Προγράμματα της περιόδου 2021-27 για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης και ενίσχυσης της οικονομίας».


Η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, κα. Νίκη Δανδόλου, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Το ΕΣΠΑ 2014-2020 ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε πανευρωπαϊκούς όρους. Με τους φορείς υλοποίησης και την καθοριστική συμβολή των Ειδικών Υπηρεσιών, η αναπτυξιακή πορεία διασφαλίστηκε, ενώ το ΕΣΠΑ αποτέλεσε βασικό εργαλείο αντιμετώπισης της πανδημίας. Οι ωφελούμενοι, άνεργοι, επιχειρήσεις, ευάλωτες ομάδες, γνωρίζουν.  Τέλος, δέσμευσή μας είναι ο πήχυς να ανεβαίνει για το μέλλον. Μια δέσμευση ουσιαστική, πέρα από κανονιστική, έναντι των συμπολιτών μας».

Ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστης Καβαλάκης, τόνισε: «Το 2023 έκλεισε με σημαντικές εξελίξεις για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης- Ελλάδα 2.0. Η χώρα μας έλαβε  3,6 δις ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκε η αναθεώρηση του σχεδίου που πλέον έχει προϋπολογισμό 36 δισ ευρώ και οι πληρωμές για το σκέλος επιχορηγήσεων ξεπέρασαν τα 2 δισ ευρώ. Συνεχίζουμε με προσήλωση και με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς την προσπάθεια να αξιοποιήσουμε πλήρως αυτό το πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο».

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *